Backup rješenja

Backup

Backup je proces u kojem se izrađuju kopije podataka. 
Kopije podataka se mogu izrađivati na CD/DVD, lokalne i eksterne uređaje, FTP/FTPS, Network, Blu-ray, Cloud...

PRINCIP BACKUP-A MOŽEMO PODIJELITI NA:

  • Full Backup
  • Incremental backup
  • Differential backup
  • Mirror backup

Backup je važan u slučaju ukoliko podaci iz nekog razloga postanu nedostupni, npr., slučajnog brisanja, otkaza diskova, otkaza servera, oštećenjem, korupcijom, napadom virusa (npr., Cryptolocker) i sl.

Idealan slučaj bi bio kada bi se backup radio svakodnevno na loklanu i dislociranu lokaciju, npr., cloud.

Backup bi treba biti zaštićen, tj., kriptiran, npr., AES enkripcijom te bi se poslije svakog backupa trebao provoditi Data integrity test.

Data integrity test je važan zbog mogućih korupcijskih podataka.

Podaci se sami po sebi, uz duži period mogu nazovimo "pokvariti", kako zbog degradacije medija, pogreške nastale u radu kontrolera ili diskovnog podsustava i dr.

Ako su podaci "pokvareni" tada su oni kao takvi i u backup sustavu...

genie9-backup-podataka
veeam-backup-podataka-zastita