Podrška

Prijava kvara

Prijava kvara se može zatražiti putem:

1. Korisničkog sustava za registrirane korisnike putem linka: https://support.tim-protectus.hr/ ( sustav je prilagođen za desktop, tablet i mobilne uređaje, te je komunikacija zaštićena kriptiranom vezom)

2. E-mail adrese na info@tim-protectus.hr ili druge adrese koju ste dobili kao ugovoreni korisnik

3. Telefonskog poziva na broj 01 5587 694 ili direktnog broja tehničara kojeg ste dobili kao ugovoreni korisnik

4. Obrasca za prijavu kvara (javni obrazac samo za neregistrirane i nove korisnike)

Ukoliko ste u mogućnosti, molimo Vas da upalite TeamViewer i pošaljete nam ID i lozinku

Rješavanje prijave kvara

Prijava kvara se rješava ovisno o vrsti i zahtjevu problema:

  1. putem korisničkog sustava ( https://support.tim-protectus.hr/ )
  2. na lokaciji korisnika
  3. putem udaljene kontrole (RDP, VPN, TeamViewer)
  4. putem emaila
  5. putem telefonskog razgovora

Preuzimanje aplikacije za podršku

TeamViewer brza podrška je aplikacija koju treba samo pokrenuti na računalu, tj., ne iziskuje nikakvu instalaciju. Tehničar se može spojiti na Vaše računalo samo kada pokrenete aplikaciju, prilikom svakog pokretanja se mijenja lozinka i nju je potrebno tehničaru javiti.
TeamViewer HOST podrška je aplikacija koja se instalira na računalo i ona je uvijek pokrenuta u pozadini.  HOST-u se dodjeljuje jedinstvena lozinka, tako da kad se jednom aplikacija instalira i podesi, tehničar se može spojiti na Vaše računalo 0-24h bez Vaše intervencije. Ova vrsta je najčešće pogodna za tvrtke koje ostavljaju računala upaljena poslije radnog vremena te se tada naši tehničari spajaju radi održavanja ili otklona problema.