IDE u SATA mode sa instaliranim Windowsima

IDE u SATA mode sa instaliranim Windowsima

Da bi promijenili mode u SATA bez BlueScreena ili ponovne instalacije Windowsa, napravite slijedeće korake:

 

1. Pokrenite registry (start, run, registry) te pronađite jedan od ključeva: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV

2. Desnom tipkom kliknite na jedan od ključ, Modify i u Value data upišite 0 3.

Restartajte računalo, uđite u BIOS i uključite SATA mode. 
Primjenjuje se za Windows Vistu i Windows 7

Ako ste instalirali Windows 8, dovoljno je da promijenite u BIOS-u SATA mode, ali prilikom podizanja sustava pritisnite F8 (i držite ju pritisnutom) da uđete u Safe Mode. 
Kada se Safe Mode podigne jednostavno samo restartajte računalo u normalnom modu.